Η ασφάλεια προέχει

1. Εισαγωγή

Το Kali Timi και ο παρόν ιστότοπος https://kalitimi.gr ανήκουν στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Civitas Culture Limited», νομίμως εγγεγραμμένη στη Μεγάλη Βρετανία με αριθμό: 11157554, με έδρα την διεύθυνση: 393 Lordship Lane, London, England, N17 6AE U.K. (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kalitimi.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας ή οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου θα αναφέρονται στο εξής ως «Πελάτης», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρεία.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, λήψη, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη συνδεόμενα με την Εταιρεία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Ευθύνη της Εταιρείας

Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρεία για να λειτουργήσει. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, τις ιστοσελίδες και τα δεδομένα του Πελάτη έπειτα από αίτημα του Πελάτη για τεχνική υποστήριξη ή εάν χρειαστεί να διενεργηθεί κάποιος έλεγχος ή έπειτα από αίτημα των Αρχών σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και τη Δήλωση Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία γνωστοποιεί με email στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαχειριστικό Περιβάλλον των υπηρεσιών του (Control Panel) και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών και τις πληροφορίες για τη διαχείριση των υπηρεσιών του.

Η Εταιρεία μπορεί κατ’ εξαίρεση, να παρέχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με υπηρεσίες φιλοξενίας δικτυακού τόπου. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα αυτών των οδηγιών υποστήριξης που θα του δοθούν.

Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της. Επίσης, δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους, και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρεία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των όλων των εφαρμογών που χρησιμοποιεί. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη, ειδικά σε περίπτωση που προκύπτουν περιστατικά ασφάλειας που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της Εταιρείας, να ενημερώνει αναλόγως τις ιστοσελίδες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) του κώδικα PHP, MySQL Queries, ASP.NET κ.λπ., έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρείας και να μην τους θέτει σε κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ή ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λαμβάνει καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. Το αντίγραφο ασφαλείας που τηρεί ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώνεται στον προσωπικό υπολογιστή του Πελάτη.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει ανάκτηση αρχείων, η Εταιρεία θα παραδώσει όλα τα αρχεία που διαθέτει από το τελευταίο της backup. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή το πολύ έως 24 ώρες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία restore από backup ενδέχεται να αλλοιώσει το περιεχόμενο του site ή να το επαναφέρει σε προηγούμενη έκδοση.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών backup / restore στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρμόδιων Αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον χώρο, τα αρχεία, τα email και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρεία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρείας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας του Πελάτη, ή από τη μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων/ υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που του παρέχει μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον ίδιο, ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων / υπηρεσιών.

Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών – Service Level Agreement (SLA)
Το παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών της Εταιρείας. Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της Εταιρείας χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου.

Διαδικασία εφαρμογής της εγγύησης
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει το περιεχόμενο της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους παροχείς του δικτύου κορμού (backbone).

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κρατήσει τη μέση απώλεια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών web server ή database server σε ποσοστό 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο web server ή ο database server του shared hosting πακέτου που φιλοξενείται η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι διαθέσιμοι λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, η Εταιρεία θα πιστώσει το πακέτο hosting του Πελάτη με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα.

Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη διαθεσιμότητας, τη στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω του συστήματος ticketing της Εταιρείας, από εδώ, είτε τηλεφωνικά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας. Οι διαχειριστές υποδομής της Εταιρείας θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής.

Η πίστωση αφορά το μηνιαίο τέλος της βασικής υπηρεσίας που καταβάλλεται από τον Πελάτη για το πακέτο, για το όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, αποκλείοντας τις αμοιβές για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, υπηρεσίες υποστήριξης κ.λπ.

Περιορισμοί
Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται από ή συνδέεται με:

α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικές δραστηριότητες, πολέμου, εξεγέρσεων, δολιοφθορών, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπής ή καθυστέρησης στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεων hacker ή ιών, αποτυχίας του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού e-commerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή scripts ανοιχτού κώδικα) ή ανικανότητας να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.

β. Προγραμματισμένη ή επείγουσα συντήρηση και βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας.

γ. Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.

δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Εταιρείας.

ε. Πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Εταιρείας και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.

στ. Παράδοση ή μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή web mail.

ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Εταιρεία δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρεία θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχό της, δηλαδή τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το διαδίκτυο.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση
Η Εταιρεία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την χρονική εγγύτητα και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των πλέον δημοφιλών περιηγητών (όπως για παράδειγμα Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari ή Microsoft Edge). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ’ αιτίας της χρησιμοποίησης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών, ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρεία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικηγορικών αμοιβών. Επίσης, θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ο Πελάτης, ή ο οποιοσδήποτε τρίτος, εναντίον της Εταιρείας, ή του ιδίου στην περίπτωση τρίτων, εξαιτίας των δραστηριοτήτων ή άλλων πράξεων του ή των περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω των server της Εταιρείας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως, ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταναλωτές και έμποροι έχουν στη διάθεσή τους την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών τους, είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

4. Υπηρεσίες φιλοξενίας

4.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers της για:

α. οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή για να αποστείλει, να δημοσιεύσει, να αποστείλει με email ή να μεταδώσει με άλλους τρόπους τέτοιο περιεχόμενο.

β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή τις διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.

ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

η. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

4.2 H Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο website μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό του.

4.3 Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα «Υπό Κατασκευή» μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός hosting στην Εταιρεία. Η σελίδα «Υπό Κατασκευή» μπορεί να αφαιρεθεί από τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting.

4.4 Η Εταιρεία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam email και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων / ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν.

Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:

– διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια email.

– ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, είτε λόγω της συχνότητας που στέλνονται ή είτε λόγω του μεγέθους τους.

– chain email

– bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά email.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως «spam», «mail bombing», ή «bulk email».

4.5 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των email υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματά της.

Ως ιδιοκτήτης ή / και διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο ή να μην παραδώσει μηνύματα email εάν αυτά κριθούν ως spam, malicious ή γενικά παραβαίνουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

4.6 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρείας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε site τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από site τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρείας, την εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

4.7 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του Πελάτη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

4.8 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρείας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού.

Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη.
Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, τα spawning, port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, τα chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό, ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους δικτύου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

4.9 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρείας ή των Πελατών της, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

4.10 Η Εταιρεία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρεία θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από διακοπή των παραπάνω μηχανισμών.

4.11 CPU, Μνήμη, Disk IO, Entry Processes
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των servers της Εταιρείας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ ή κάνουν υπερβολική χρήση πόρων (CPU, Disk IO, RAM).

Οι παραπάνω πόροι, που χρησιμοποιεί ο Πελάτης σε ένα shared hosting πακέτο, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του unmetered. Παρέχονται συγκεκριμένες τιμές ανάλογα με την υπηρεσία και τον server στον οποίο φιλοξενείται το πακέτο του Πελάτη.

Οι βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται στους servers μας, διέπονται από πολιτική ορθής χρήσης και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 300MB (MySQL) και το 1GB (MSSQL) ώστε να μην να προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server από κατάχρηση CPU, μνήμης ή Disk IO που διατίθενται σε κάθε λογαριασμό πελάτη.

4.12 Πολιτική Ορθής Χρήσης

Ο Πελάτης συμφωνεί:
α. Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισσότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 90 δευτερολέπτων. Να μην εκτελεί ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στον server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κ.λπ.

β. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στον server.

γ. Να μην εκτελεί δαίμονες / daemons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.

δ. Να μην εκτελεί οποιονδήποτε τύπο web spider ή indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash, AdSpy, Scrapers κ.λπ).

ε. Να μην εκτελεί οποιαδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.

στ. Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

ζ. Να μην εκτελεί κανέναν gaming server όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κ.λπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

η. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση στον server.

θ. Να μην χρησιμοποιεί script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή URL σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην Εταιρεία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.

ι. Να μην διαθέτει στον server mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει τα όρια του πακέτου που έχει αγοράσει ή που ορίζονται από την υπηρεσία.

4.13 Οι λογαριασμοί shared hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o Πελάτης επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο Reseller.

4.14 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρεία, όπως ο χώρος, τα email ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), να κατεβάσει (download) ή να αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του.

4.15 Ο Πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Εταιρείας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

4.16 Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίζει την αξιοπιστία στον κώδικά του, να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας της εφαρμογής τους και να φροντίζει να εφαρμόζει τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και τους καταλόγους των υπηρεσιών του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

4.17 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία για λόγους ασφαλείας μπορεί να του ζητήσει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Υπηρεσία Website Builder
4.18 Για την υπηρεσία Website Builder συστήνεται να μην γίνεται χρήση περισσότερων από 30 widgets σε μια σελίδα καθώς αυτό πιθανόν να προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα της σελίδας. Η Εταιρεία δεν παρέχει υποστήριξη για καμία σελίδα με περισσότερα από 60 widgets.

Πολιτική δωρεάν μεταφοράς hosting
Για κάθε νέο Shared ή Managed WordPress Hosting που παρέχει η Εταιρεία, δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των στατικών ή δυναμικών ιστοσελίδων, που μπορεί να αιτηθεί ο Πελάτης προς δωρεάν μεταφορά (εφόσον ο αριθμός υποστηρίζεται από το εκάστοτε πακέτο).

4.19 Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δωρεάν ανάληψη της διαδικασίας, είναι:

α. να συμπληρωθεί η αίτηση μεταφοράς hosting εντός 90 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας ενός νέου πακέτου.

β. τα αρχεία τη στιγμή της αίτησης να φιλοξενούνται σε πακέτο hosting άλλου παρόχου φιλοξενίας και όχι στην Εταιρεία.

γ. να διατίθεται πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον του server στον άλλο πάροχο ή backup των αρχείων και των βάσεων δεδομένων προς μεταφορά.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης μεταφοράς site στο Τμήμα Υποστήριξης της Εταιρείας, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνεται ο Πελάτης. Δωρεάν οδηγίες μεταφοράς παρέχονται μέσω email από το Τμήμα Υποστήριξης μετά από αίτημα, για να μπορεί ο Πελάτης να πραγματοποιήσει τη μεταφορά μόνος του εφόσον το επιθυμεί.

4.20 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η μεταφορά γίνεται βάσει προτεραιότητας και μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά site που δεν συμβαδίζουν με τις τεχνικές προδιαγραφές των υποδομών της ή που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της υπηρεσία.

5. Τιμολόγηση και διακοπή υπηρεσιών

Πολιτική τιμών
5.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών και προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών που αφορούν τον Πελάτη (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κ.λπ.), πληρώνονται από τον Πελάτη.

5.2 Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρεία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

5.3 Τα κουπόνια έκπτωσης και οι όποιες προσφορές αναφέρονται επί των υπηρεσιών και προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά ή τη χρονική περίοδο προσφοράς τους και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που δικαιούνται οι Πελάτες.

5.4 Η τιμή που πληρώνει ο Πελάτης στην Εταιρεία για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει μετά την παραγγελία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της για αγορά από μελλοντικούς Πελάτες.

5.5 Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την έναρξη, εγκατάσταση ή χρήση του server, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει ή των συναλλαγών που πραγματοποιεί.

Ειδικοί Όροι για Dedicated Servers
5.6 Για τους servers που φιλοξενούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την μηνιαία ενοικίαση του server σε περίπτωση που η διακύμανση της νομισματικής ισοτιμίας υποστεί μεταβολή της τάξης του 2%, σε σχέση με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την αρχική παραγγελία του dedicated server.

Η αλλαγή του κόστους της μηνιαίας συνδρομής θα γίνει 1 μήνα μετά την ενημέρωση του Πελάτη. Η ισοτιμία που ίσχυε κατά την παραγγελία του dedicated server, προκύπτει από το πρώτο τιμολόγιο της συνδρομής.

Στην παραπάνω περίπτωση, η αναπροσαρμογή της μηνιαίας συνδρομής θα είναι ανάλογη με το ποσοστό μεταβολής της ισοτιμίας του νομίσματος έναντι του ευρώ.

Η τιμή που πληρώνει ο Πελάτης στην Εταιρεία για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι παρόντες λόγοι αύξησης τιμών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της για αγορά από μελλοντικούς Πελάτες.

5.7 Για την διακοπή της υπηρεσίας ο Πελάτης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του για διακοπή της παροχής των υπηρεσιών γραπτά τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο ο Πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει σε απενεργοποίηση του server. Σε διαφορετική περίπτωση, η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα και καταναλώνεται η εγγύηση που έχει καταβληθεί για ολόκληρο τον μήνα.

Πληρωμές
5.8 Η Εταιρεία για την διευκόλυνση των Πελατών ορίζει τους παρακάτω όρους πληρωμών.
α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την Εταιρεία, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, που όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο εκδοθέν από δημόσια αρχή της χώρας κατοικίας του ή την χώρα έδρς της επιχειρησής του.

β. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρεία, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

γ. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες αγορές υπηρεσιών. Ο Πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για χρεώσεις, τέλη, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά υπηρεσιών από την Εταιρεία.

δ. Ο Πελάτης αποδέχεται να παρέχει στο τμήμα υποστήριξης της Εταιρείας ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.

5.9 Πληρωμή με κάρτες ή on-line υπηρεσίες πληρωμών
Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω κάρτας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες που τον αφορούν και που μπορεί να προκύψουν από ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών βαρύνουν τον ίδιο. Η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας.

5.10 Ο Πελάτης που παραγγέλλει υπηρεσίες της Εταιρείας μπορεί να επιλέξει μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμού του να χρεώνεται η κάρτα του αυτόματα από την Εταιρεία κάθε μήνα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της υπηρεσίας συνδρομής του). Με τον τρόπο αυτό ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να εισπράττει το αντίτιμο της υπηρεσίας σε κάθε επέτειο ανανέωσης και πριν η υπηρεσία καταστεί ληξιπρόθεσμη.

5.11 Για την επιβεβαίωση της κάρτας, ο Πελάτης αποδέχεται να δεσμευτεί συμβολικό ποσό που δεν ξεπερνά τα 2 ευρώ για μερικές μέρες.

5.12 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης
Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phone banking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ ή IRIS Payments. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού
5.13 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει σε διάστημα έως 6 ημερολογιακούς μήνες το κόστος της υπηρεσίας μόνο όταν ο Πελάτης ακυρώσει την υπηρεσία του εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας του. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρεία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

5.14 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Εταιρεία διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη και διαγράφει από τους servers της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του Πελάτη χωρίς άλλη ειδοποίηση.

5.15 H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας ιστοσελίδας από έναν server της ή τερματισμό κάποιας άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά υπηρεσίας ή των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν χρεώνεται εκτός αν οι ενέργειες επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου δημιουργείται στην Εταιρεία διοικητικό κόστος.

5.16 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, ή των λογαριασμών φιλοξενίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (backup) στον Πελάτη.

5.17 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρεία και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

5.18 Ο Πελάτης, εφόσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρείας, θα πρέπει να το δηλώσει στην Εταιρεία μέσω e-mail.

5.19 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της κάρτας του Πελάτη λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου ή λόγω λήξης της ισχύος της κάρτας, οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

6. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

6.1 Στα πακέτα φιλοξενίας και τις υπηρεσίες (shared hosting, cloud hosting και managed WordPress hosting) της Εταιρείας που συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αυτή μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού. Αν ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας της Εταιρείας, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες, επιστρέφεται στον Πελάτη το πόσο της συνδρομής του μείον το κόστος των τραπεζικών εξόδων της συναλλαγής. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης ή άλλες πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μετά την 30ή μέρα της συνδρομής.

6.2 Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα μέρος των υπηρεσιών της Εταιρείας και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. Ενδεικτικά εξαιρούνται οι υπηρεσίες: σχεδιασμού website, σχεδιασμού ηλεκτρονικού καταστήματος, συγγραφή κειμένων, προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα, SSL πιστοποιητικά, Website Builders κα. Τα ετήσια WooCommerce πακέτα συνοδεύονται επίσης από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας.

Ρητά αναφέρεται ότι για τους dedicated servers και τα αντίστοιχα add-ons δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων.

6.3 Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο Πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρεία, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

6.4 Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να σταλεί αποκλειστικά μέσω e-mail απ΄πο την σελίδα επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου.

6.5 Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

7. Ηλεκτρονικά παραστατικά

7.1 Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρεία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται στα στοιχεία τιμολόγησης από τον διαχειριστή, ενώ οι αποδείξεις στο e-mail διαχείρισης. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του.

Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή / και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

7.2 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

7.3 Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του Πελάτη ή / και τρίτων που έχει προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

7.4 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση του παραστατικού, αυτό είναι διαθέσιμο και μέσα από το control panel της Εταιρείας. Ο Πελάτης μπορεί να βρει και να κατεβάσει το παραστατικό από το «Ιστορικό παραγγελιών» του λογαριασμού του.

8. Αποδοχή όρων χρήσης

8.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως των υπηρεσιών της Εταιρείας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας και της Επικράτειας του Ηνωμένου Βασιλείου, διέπονται από το Ελληνικό και Βρετανικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων. Οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

8.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρείας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν συστήσει επιχείρηση όποιας νομικής μορφής με έδρα την Ελλάδα ή την Κύπρο.

8.3 O Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις που αποστέλλει προς την Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

8.4 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρείας τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα στο link «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρείας, και θεωρείται ως η υπογραφή του στο παρόν κείμενo.

8.5 Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη λογισμικό τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρείας. Οι Πελάτες της Εταιρείας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

8.6 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρεία μέσω διαδικτύου, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

8.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στον Πελάτη και την Εταιρεία, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ή οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Ελλάδας ή της Κύπρου. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών.

8.8 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρεία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρείας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι όροι για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα την υπηρεσία corporate ή την υπηρεσία Μεταπωλητή.

CIVITAS CULTURE LIMITED
393 Lordship Lane
London, England, N17 6AE U.K.

dpo @ kalitimi.gr
webmaster @ kalitimi.gr
sales @ kalitimi.gr

Εισαγωγή

To Kali Timi και ο παρόν ιστότοπος https://kalitimi.gr ανήκουν στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Civitas Culture Limited», νομίμως εγγεγραμμένη στη Μεγάλη Βρετανία με αριθμό: 11157554, με έδρα την διεύθυνση: 393 Lordship Lane, London, England, N17 6AE U.K. (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει έως σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η εταιρεία προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα https://kalitimi.gr.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών.

Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Εκτέλεση σύμβασης
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματα εξυπηρέτησης σας. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για να μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές από τον παρόντα ιστότοπο αλλά και για να είναι η Εταιρεία σε θέση να σας παρέχει τις υπηρεσίες της απρόσκοπτα. Επίσης, αυτό της επιτρέπει να: εκδίδει τον λογαριασμό σας με βάση τις υπηρεσίες που αγοράσατε, να διεξάγει πιστωτικούς ελέγχους και για να παρακολουθεί το ιστορικό των παραγγελιών σας.

Νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα
Στο πλαίσιο υποστήριξης των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας, αυτή επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και για τη βελτίωσή τους. Κάθε φορά που βασίζεται σε αυτή τη νoμιμοποιητική βάση για να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, αξιολογεί πάντοτε τα επιχειρηματικά της συμφέροντα για να βεβαιωθεί ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας! Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή.

Συμμόρφωση με υποχρεωτική νομική υποχρέωση
Η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

1. Αγοράζετε on-line υπηρεσίες ή και προϊόντα από τον παρόντα ιστότοπο.

2. Εγγράφεστε για την αγορά κάποιας παροχής/υπηρεσίες με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης Υπηρεσιών της.

3. Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter».

4. Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες ή προϊόντα ή επικοινωνείτε μαζί της για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.

5. Συμμετέχετε σε έρευνες που πραγματοποιεί.

6. Χρησιμοποιείτε το δίκτυό της ή άλλες υπηρεσίες της.

7. Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στον παρόντα ιστοχώρο (kalitimi.gr).

8. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για εσάς από άλλους οργανισμούς, εφόσον απαιτείται, όπως ενδεικτικά φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγει πληροφορίες από άλλους, εταίρους και θυγατρικές εταιρίες της.

Τί προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγει για εσάς συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

Όνομα και Επίθετο υπευθύνου της επιχείρησής σας, Όνομα και Επίθετο του υπευθύνου επικοινωνίας, διεύθυνση της επαγγελματικής σας έδρας, το Α.Φ.Μ. σας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση e-mail ξαθώς και οι προτιμήσεις σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα.

Τη μεταξύ της γραπτή επικοινωνία μέσω των αιτημάτων σας εξυπηρέτησης πελατών, ενός e-mail ή μιας γραπτής επιστολής που τυχόν θα της κοινοποιήσετε.

Πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό σας, όπως: ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με τον λογαριασμό σας.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία πραγματοποιεί επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:

– Να σας παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες βάσει της μεταξύ σας σύμβασης.

– Να επεξεργάζεται τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που αγοράζετε από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και να σας κρατά ενήμερους για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.

– Να σας πληροφορεί γενικά για νέες υπηρεσίες και προϊόντα στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

– Να επικοινωνεί μαζί σας με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες βάσει του τρόπου χρήσης των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

– Να σας τιμολογεί για τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων της ή να ολοκληρώνει την εξόφληση των λογαριασμών σας.

– Ν’ απαντά στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας ή και των προϊόντων της.

– Να σας ενημερώνει για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τρίτων εταιρειών που εκτιμά ότι θα σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων και προσφορών που εξασφαλίζει κατά διαστήματα για τους πελάτες της).

– Να κατανοεί τον τρόπο που χρησιμοποιείται το δίκτυό της από εσάς, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της έτσι ώστε να μπορεί ν’ αναπτύξει ενδιαφέρουσες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και να προσωποποιήσει μέρος των υπηρεσίών της.

– Να αποτρέπει και να διαχειρίζεται την απάτη ή άλλα εγκλήματα, να εισπράττει χρέη και απαιτήσεις από τους οφειλέτες της.

– Να παρέχει συγκεντρωτικές αναφορές σε τρίτους (όπως αναφορές που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες μέσω των οποίων ταυτοποιείται ένα πρόσωπο).

– Να παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση υποθέσεων.

– Να διενεργεί ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που αγοράζετε υπηρεσίες ή προϊόντα συνδρομητικού τύπου καθώς και ν’ αξιολογεί τη κάθε σχετική αίτηση – παραγγελία.

Η Εταιρεία αποθηκεύει τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας ή η συνεργασία σας μαζί της. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις σταματήσουμε να τα χρειαζόμαστε για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς.

Ωστόσο, θα τηρήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του συμβολαίου σας (ως νομική υποχρέωση). Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα οφειλή, ή αίτημα επίλυσης διαφοράς, ή καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Η Εταιρεία ή κάποιος από τους συνεργάτες της, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες της Εταιρείας, εκτός εάν έχετε απεγγραφεί από τις λίστες των προωθητικών ενεργειών. Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου στον φυλλομετρητή – browser) και άλλες τεχνικές. Μέσω των παραπάνω τεχνικών συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Η Εταιρεία με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί persistent cookies (cookies που παραμένουν συνδεδεμένα με τον φυλλομετρητή σας (browser)) καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα της επιτρέψουν να σας αναγνωρίζει την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση cookies που επιθυμείτε, ή να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser), ώστε να σας ενημερώνει κάθε φορά που μία ιστοσελίδα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει cookies.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί δεδομένα που σας αφορούν με:

  • Θυγατρικές της εταιρίες.
  • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
  • Εταιρείες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
  • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
  • Δικηγορικές εταιρείες/δικηγόρους ή εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
  • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες η Εταιρεία είτε οφείλει να παρέχει πληροφορίες είτε αυτές οι αρχές και φορείς εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.

Η Εταιρεία θ’ αποκαλύψει δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από την απάτη, για να προστατεύσει τους πελάτες της και για να προασπίσει τα δικαιώματα και την περιουσία της.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας συγχωνευθεί ή πωληθεί σε άλλον οργανισμό, ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στον νέο οργανισμό.

Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών σε χώρες εκτός της ΕΟΖ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη) υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που οι συνεργάτες ή προμηθευτές της είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΟΖ, ή εφόσον εσείς χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες ενόσω επισκέπτεστε μία από αυτές τις χώρες.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει στην Εταιρεία ή για λογαριασμό της υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τότε η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας της Εταιρείας πραγματοποιούν συνεχείς και εις βάθος ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που έχει θέσει.

Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα e-mails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Η επικοινωνία που επιχειρείτε μ ετην Εταιρεία ενδέχεται να περιλαμβάνει μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, ώστε να πληροφορηθείτε για το ποια δεδομένα τηρεί για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να της ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, θα πρέπει να επικοινωνήστε με την Εταιρεία ώστε αυτή να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις (δικαίωμα διόρθωσης).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).

Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία ν’ αναστείλει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε της επεξεργασίας για λόγους που σας αφορούν. Ειδικά στις περιπτώσεις που η Εταιρεία λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις, παρακαλείσθε ν’ απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να σας επιτραπεί η παρεμβολή στην διαδικασία (δικαίωμα εναντίωσης).

Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως το e-mail, τα γραπτά μηνύματα, το τηλέφωνο, κ.λ.π.). Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τις λίστες στις οποίες έχετε εγγραφεί (δικαίωμα περιορισμού).

Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να ικανοποιήσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση dpo @ kalitimi.gr

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρεία, θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία της, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr).

Η Εταιρεία έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των πελατών της, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, που σχεδιάσθηκαν ώστε να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προαστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία προσεγγίζει την ιδιωτικότητα ολιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και όλες οι θυγατρικές της εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν πιστά την ενιαία πολιτική ιδιωτικότητας της.

Οι επιμέρους δράσεις της Εταιρείας ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR» ή «ΓΚΠΔ» ή «Κανονισμός»), αποτελούν μία εξέλιξη των δράσεων, που ήδη λάμβαναν χώρα έως σήμερα, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των πελατών της αποτελεί διαχρονικά πρωταρχική της προτεραιότητα. Η Εταιρεία έχει προβεί στη σχεδίαση Προγράμματος Συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο ΓΚΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, βασιζόμενο σε υφιστάμενες διαδικασίες και περιλαμβάνει τον ενδελεχή έλεγχο υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης την επανεκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού σε θέματα ιδιωτικότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο οι υπάλληλοι της Εταιρείας όσο και οι άμεσοι συνεργάτες της γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι κύριες δράσεις της Εταιρείας ως προς τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

– Ενέργειες με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των πελατών, τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματά τους όπως αυτά προκύπτουν από τον Κανονισμό.

– Πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαφανή ενημέρωση των πελατών της αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της.

– Δημιουργία μητρώων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διαδικασιών και συστημάτων, τα οποία επικαιροποιούνται συνεχώς.

– Αναγνώριση διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υψηλού κινδύνου, σε όλο το εύρος της Εταιρείας και αξιολόγηση αυτών με σκοπό την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

– Έλεγχο των διαδικασιών προστασίας της Ιδιωτικότητας και Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού όλων των έργων της Εταιρείας με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών με την ιδιωτικότητα οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από μία σημαντική αλλαγή ή από την εισαγωγή νέας υπηρεσίας, διαδικασίας ή νέου προϊόντος.

– Ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Εταιρείας αλλά και των συνεργατών της, με σκοπό να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του ΓΚΠΔ στα καθημερινά τους καθήκοντα και διαδικασίες.

– Επικαιροποίηση των πολιτικών, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο, όπως για παράδειγμα:

– Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με την Πολιτική Διαχείρισης Ιδιωτικότητας της Εταιρείας.

– Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας.

– Διαδικασία Διαχείρισης και Γνωστοποίησης Συμβάντων Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

– Τυποποίηση μίας σειράς διαδικασιών για τη συμμόρφωση των προμηθευτών της Εταιρείας με το σύνολο των προβλεπόμενων στον ΓΚΠΔ απαιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από προμηθευτές γίνεται πάντα σύμφωνα με το υπογεγραμμένο μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε προμηθευτή, Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων στο οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας που οφείλει να αναλάβει ο εκάστοτε προμηθευτής.

Η Εταιρεία, συνεχίζει τις δράσεις της ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε πλήρη εφαρμογή όλα τα απαραίτητα εργαλεία και οι διαδικασίες που όχι μόνο θα διασφαλίζουν αλλά επίσης θα αποδεικνύουν και την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην διεύθυνση: dpo @ kalitimi.gr

Εισαγωγή

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστότοπου της kalitimi.gr, τη σωστή περιήγηση σας σε αυτόν, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες του καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Αναγκαία Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του kalitimi.gr και επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες του. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του kalitimi.gr

Cookies επίδοσης

Τα cookies επίδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το kalitimi.gr, π.χ., ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο kalitimi.gr να θυμάται τις επιλογές των χρηστών, όπως: το δηλωθέν όνομα χρήστη, την επιλογή της γλώσσας ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά αφορούν την περιήγησή σας στο kalitimi.gr αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του kalitimi.gr και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies στόχευσης

Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται για να “θυμούνται” την επίσκεψη σας σ’ έναν ιστότοπο. Ο ιστότοπος kalitimi.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Σημείωση
Με βάση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρεία, θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία της, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Επικοινωνήστε μαζί μας!

dpo @ kalitimi.gr
webmaster @ kalitimi.gr
sales @ kalitimi.gr